logo
Förvandla dig Utlåning med Insikts prognos och smartare Analytics

Numera företag har data men vet inte vad jag ska göra med dessa uppgifter, och de ofta står inför utmaningar att förstå kundbeteendemönster, inköp, och deras svar på att köpa produkter.

Prediktiv analys är en form av avancerad analys som använder aktuella data och historiska data till prognostiserade olika aktiviteter, kundbeteenden och framtida trender. Den använder många tekniker data mining, statistik, datamodellering, maskininlärning och artificiell intelligens.

Prediktiv analys Verktyg & Technologies vi använder:

R Software Miljö

Det är ett programmeringsspråk och en statistisk datormiljö

Apache Spark

Det är ett open-source distribueras allmänt ändamål kluster computing ramverk.

Tablå

Tableau Public är en tjänst som gör det möjligt att publicera interaktiva data visualiseringar på webben.

ELK Stack

Elk Stack har tre open-source produkter, Elasticsearch, Logstash och Kibana. Elk Stack tillåter användaren att ta data från vilken källa som helst, analysera den och visualisera det.

RapidMiner

RapidMiner är en data vetenskap plattform som ger en integrerad miljö för text mining, maskininlärning, prediktiv analys, uppgifter förberedelse och djupinlärning.

Dataiku

Dataiku singel, samarbetsplattform ger både operation av maskininlärning och självbetjäningsanalysmodeller i produktion.