logo

Inse en mätbar ROI med Automation

Med CSS AI för fakturahantering, kan hela processen effektiviseras. Fakturor kan hanteras programmatiskt genom att extrahera relevant information från fakturorna. En process som tidigare hanterades av flera

Bearbetning fakturor, när de hanteras manuellt är en dyr och tidskrävande funktion för alla organisationer. Med ett fakturahanteringssystem från CSS AI kan organisationer hantera fakturor automatiskt, vilket minskar

Att kunna snabbt och korrekt hantera pappersbaserade fakturor är en viktig faktor för framgång för varje organisation. Som faktura förädlingskostnader eskalera, organisationer genomföra en automatisk faktura

Införande av ett verktyg för att automatiskt hämta information kan förbättra noggrannheten och hastigheten för fakturahantering och samtidigt minska de allmänna omkostnaderna för leverantörsskulder. Traditionellt bearbetning fakturor har varit en

AI fakturahantering Fördelar

Minska manuell inmatning Kostnader

Efter genomförande av en automatiserad fakturahanteringssystem, kommer det att ta en bråkdel av den tid och mängden av anställda för att behandla samma mängd av fakturor.

Förbättra fakturahantering Noggrannhet

Inmatning felaktiga data från en faktura kan bli mycket kostsamt; dessa felaktigheter kan leda till stora utbetalningar och personal timmar spenderade att lösa problem med leverantörer. Genom att automatisera fakturahanteringsprocess, kan mänskliga nycklings fel elimineras.

Accelerera faktura Turnaround

Många leverantörer erbjuder rabatter för att betala fakturor tidigt. Med ett automatiserat system på plats, kan fakturorna behandlas och betalas snabbare

Konfigurera Affärsregler Unika

Validera extraherade fältdata från fakturan enligt dina specifika affärsregler.

Anpassningsbar XML- och databasexport

Möjliggör ett anpassningsbart system med hjälp av XML-baserade skript. kodar extraheras automatiskt fakturainformation för export till databasen.

Skapa en mätbar ROI

Genom att automatisera fakturahanteringen, kan organisationer spara pengar genom att minska den tid anställda tillbringar manuellt mata in data, uppnå tidiga betalning rabatter och noggrant betala fakturor i tid.